Kompanija Autokomerc raspisuje konkurs za dizajn jubilarnog kompanijskog znaka (jubilarni logo) povodom obeležavanja 25 godina uspešnog poslovanja

– Konkurs je otvoren do 6. avgusta 2017. godine –

Autokomerc doo je najstarija privatna kompanija u oblasti auto industrije u Srbiji. Krajem 2017. godine Autokomerc obeležava jubilarnih 25 godina uspešnog poslovanja. Ovim povodom, raspisuje konkurs za izradu idejnog rešenja kompanijskog znaka – JUBILARNI LOGO. Sa željom da dobijemo novo, jedinstveno idejno rešenje kompanijskog znaka, koji ćemo koristiti u budućnosti, pozivamo kreativce iz struke (autore – pojedince), dizajn studija i kreativne agencije da učestvuju, a izabrani rad će biti novčano nagrađen u iznosu od 1.000 do 2.000 EUR – u zavisnosti od uspeha finalne realizacije idejnog rešenja (više u sekciji o nagradama).

Kompanija Autokomerc se bavi prodajom i servisiranjem novih i korišćenih motornih vozila, konstantno usavršavajući i šireći svoj opseg ponude u usluga. Tradicija, profesionalizam, ljubav prema automobilima, visok kvalitet u radu i odnosu prema klijentima, pozicionirali su Autokomerc među najuspešnije kompanije u domaćoj auto industriji.
Glavne delatnosti kompanije Autokomerc predstavljaju ogranci:
• Autokomerc Centar Aerodrom – zvanični diler i serviser za Audi;
• Autokomerc Komision – zvanični diler i serviser za Volkswagen.
Pored toga, u opseg poslovanja kompanije spadaju i sledeće delatnosti:
Autokomerc Polovna vozila, Autokomerc Logistika, Autokomerc Karting centar i Autokomerc racing team.

1. Zadatak:

Povodom obeležavanja 25-godišnjeg jubileja i redefinisanja korporativnog imidža, kompanija AUTOKOMERC ima potrebu za izradom novog kompanijskog znaka – jubilarni logo, koji treba jasno da akcentuje pomenuti jubilej. Sa jubilarnim elementima logo će biti eksploatisan do kraja ove i tokom cele naredne godine, a nakon toga treba da nastavi svoju egzistenciju kroz adaptirani logo – bez akcentovanja jubileja, sa istaknutim nazivom kompanije Autokomerc i pratećim vizuelnim elementima.

Zbog značaja ovog projekta za kompaniju, Autokomerc je odlučio da raspiše konkurs za novi kompanijski logo, sa ciljem da dođe do kreativnog idejnog rešenja, koji će biti nosilac vizuelnog kompanijskog identiteta.

Dizajn novog logotipa kompanije treba da:

– Jasno sadrži naziv kompanije – AUTOKOMERC
– Jasno akcentuje jubilarnih 25 godina
– Bude adaptibilan u smislu da se, nakon obeležavanja jubileja, može primenjivati samostalno, odnosno nezavisno od akcentovanja jubilarnih 25 godina
– Odražava stabilnost i tradiciju kompanije
– Jasno diferencira kompaniju u odnosu na konkurenciju (skrećemo pažnju da na tržištu ima nekoliko manjih firmi koje u svom imenu sadrže naziv „Autokomerc“)
– Obezbeđuje vizuelnu prepoznatljivost
– Privlači pažnju ciljne grupe (na prvom mestu kupaca / klijenata)
– Ostavlja snažan i upečatljiv utisak
– Adekvatno se razvija i primenjuje na svim korporativnim dokumentima i brending elementima: vizit karta, memorandum, koverta, sajt, table za obeležavanje u prostoru i van njega
– Bude elegantan, dopadljiv i prijemčiv
– Bude jasan, stabilan, konzistentan i koherentan
Dakle, dizajn novog logotipa kompanije AUTOKOMERC je PRVI i DOMINANTAN korak u rebrendiranju kompanije i redefinisanju vizuelnog identiteta. Jasno mora podržati stabilnost brenda i omogućiti dalji razvoj kroz niz drugih vizuelnih korporativnih elemanata od brendiga objekata do vizuala na promotivnim materijalima.
Do sada je kompanija raspolagala sa dole navedenim logotipima:

Verzija I

Verzija II

Logo koji se koristio za obeležavanje 20 godina kompanije:

Za jubilarnih 25 godina, Autokomerc traži novi, sveži, inovativan i modernizovan kompanijski logo, koji će u isto vreme biti spoj bogate tradicije i budućeg poslovnog uspeha u oblasti auto industrije.
Za sva dodatna pitanja i objašnjenja, koja zainteresovani autori imaju u vezi sa temom i zadatkom, mogu se obratiti na e-mail: milena.kovacevic@autokomerc.rs ili tel: 063/1039140

2. Karakter konkursa:

  • Prema vrsti, konkurs je opšti.
  • Prema zadatku, konkurs je idejni.
  • Prema obliku, konkurs je jednostepen.

Autor predloženog rada može da bude pojedinac, grupa, dizajn studio ili marketing agencija. Predloženi radovi moraju da odgovaraju instrukcijama navedenim u opisu i vrednostima koje promoviše kompanija Autokomerc. Pravo učešća imaju lica/grupe/agencije koje poseduju adekvatnu stručnost u domenu grafičkog dizajna sa teritorije Republike Srbije.

3. Sadržaj konkursnih radova i način predaje

Konkursni rad treba da sadrži sledeće elemente:

• prijavu
• konkursni rad

Oba dokumenta treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu milena.kovacevic@autokomerc.rs, sa naznakom „Autokomerc – Prijava za konkurs za jubilarni logo“.

Prijava, napisana u telu mejla, treba da sadrži sledeće podatke:
• Ime i prezime učesnika konkursa / Naziv grupe autora / Naziv dizajn studija / Naziv marketing agencije
• Kontakt informacije (adresa, adresa elektronske pošte, mobilni telefon)
• Kratku stručnu biografiju autora sa dosadašnjim referencama
• Konkursni rad u prilogu (kao attachment u pdf format – maksimalne veličine do 10MB) koji treba da sadrži sledeće elemente:
a) Kratko obrazloženje idejnog rešenja
b) Vizuelni materijal koji treba da sadrži:
– Logo u PDF dokumentu:
– 2 opcije – sa akcentom jubileja (25 godina) i
– adaptacija bez jubilarnih elemanata
– crno-belo rešenje / pozitiv i negativ
– boje za primenu u štampi, kao i za potrebe digitalnih medija

  • CMYK
  • RGB

– tipografija
– osnovni prikaz primene logotipa na različitim materijalima (korporativnim dokumentima i brending elementima):

  • vizit-karta, memorandum, koverta
  • flajer
  • reklamni poster
  • veb sajt

• Sve dostaviti u formi:

  • pdf dokumenta – prezentacije rešenja sa specifikacijom

4. Rok za predaju konkursnih radova

Rok za predaju konkursnih radova je 06.avgust 2017. godine (do ponoći). Rezultati konkursa će biti objavljeni do 18. avgusta 2017. godine.

5. Komisija za izbor radova

U izboru finalnog idejnog rešenja će učestvovati komisija koju čine:
Rajko Đurđević, osnivač kompanije Autokomerc
Zorica Đurđević, generalni direktor
Arijana Mitrović, izvršni direktor opštih poslova
Milena Kovačević, marketing menadžer
Marko Zakovski, grafički dizajner
*Kompanija zadržava pravo da proširi komisiju stručnim članovima.

6. Kriterijumi
Pri odabiru radova komisija će ocenjivati sledeće kriterijume:
– poštovanje instrukcija koje su date u zadatku,
– umetnički kvalitet i inovativnost radova,
– jasan i aktuelan koncept,
– primenjivost idejnog rešenja i njegov razvoj

7. Nagrada

Izabrani logo kompanije će biti realizovan, a izabranom autoru kompanija Autokomerc dodeljuje nagradu – novčani iznos u rasponu od 1.000 EUR do 2.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Vrednost nagrade u datom rasponu će biti utvrđen na osnovu uspešnosti realizacije idejnog rešenja novog kompanijskog znaka i njegovoj praktičnoj primeni.

Ukoliko se rešenje oceni kao izuzetno uspešno i odmah primenjivo, odnosno spremno za realizaciju bez velikih dodatnih intervencija – biće nagrađeno najvećim novčanim iznosom od 2.000 EUR.
Na ovaj način kompanija želi da podstakne zainteresovane autore da daju što kompletnije rešenje, koje je odgovara datom zadatku i koje u primenu može ući odmah.

Ukoliko je je rešenje prihvaćeno, ali zahteva dodatne intervencije na osnovu zahteva kompanije biće nagrađeno adekvatnom novčanom nagradom, čiji minimum iznosi 1.000 EUR, a može se uvećati u odnosu na uspeh dodatne realizacije. Procenu vrednosti vrši stručna komisija koja će oceniti i izabrati rešenja.

8. Autorska prava

Odmah nakon izbora autora i idejnog rešenja novog kompanijskog znaka, biće potpisani i posebni ugovori koji regulišu sva međusobna prava i obaveze, uključujući i prenos autorskih prava sa autora na kompaniju Autokomerc doo.
Autor(i) izabranog rada u celini i isključivo preneće na Autokomerc d.o.o. Beograd sva imovinska autorska prava na izabranom autorskom delu, pravo na ekonomsko iskorišćavanje i umnožavanje autorskog dela i svim njegovim izmenama / preradama. Prenos prava je isključiv, prostorno, vremenski i predmetno neograničen.