Menadžment kompanije Autokomerc je, nakon analize konkursnih radova autora koji su pozvani u uži krug, odlučio da usvoji idejno rešenje  Branka Lojaničića (Novi Sad).

Kompanija će, po završetku ugovornih procedura, objaviti usvojeno rešenje i uvesti ga u primenu.  

Čestitamo autoru izabranog idejnog rešenja i zahvaljujemo se svim učesnicima.

 

Kompanija Autokomerc